Защита срещу геопатогенните влияния

Единственият матрак с вградена защита срещу вредните геопатогенните влияния на Земята.

Научете повече

Патентован продукт

Матрак с уникални свойства, защитен с петент. Погасителят на вредните геомагнитни вълни в сърцевината на матрака е патентован.

Научете повече

Зона за здравословен и спокоен сън

Водени от желанието си да ви осигурим спокоен и здравословен сън, създадохме матрак Matterra, който ви осигурява защитена зона за сън и почивка и комфорт.

Научете повече

Единственият матрак с вградена патентована защита срещу геопатогенните влияния

Какво представляват геопатогенните зони ?

Основните теории за магнитните полета, разположени в земната кора и активизирани от земното ядро са разработени от учените Хартман и Кюри. Мрежата на Хартман съществува по цялата Земя и представлява правоъгълник със страна 2m в посока север–юг и 2,5m в посока изток-запад. Най-силно излъчване имат пресечните точки на страните му - - едната точка е с положителен заряд, а другата - с отрицателен, като и двете са неблагоприятни за човека. Излъчването влияе вертикално и на най-високите етажи в сградите. Същото вредно влияние имат и подземните води. Най-неблагоприятна е ситуацията при която точка от мрежата на Хартман попада върху леглото или работното ни място, и в същото време има съвпадение с наличие на подземни води. Хората, живеещи при такива условия, са отпаднали, с нисък енергиен статус – винаги са уморени, особено сутрин, изтощени, нервни, често боледуват. Смята се, че голям брой от заболяванията се дължат на влиянието на мрежата на Хартман. Вероятността от тежко боледуване и спад в енергийния статус се увеличава с броя на годините, в които спим или работим над такава пресечна точка, както и от съвпадението на такава пресечна точка с подземни води.

Как да се защитим срещу геомагнитните влияния ?

Водещият производител ТЕД-БЕД разработи уникален матрак MATTERRA с вградена защита срещу геопатогенните влияния върху здравето на човека. Тази защита е с определена структура и действие, което разсейва в концентрична зависимост вредните влияния в страни от повърхността на матрака. По този начин MATTERRA осигурява най-благоприяните за здравето и енергията на човека условия за сън. Уникалната технология е патентована и доказано нейното благорприятно действие.

MATTERRA е сертифицирана по LGA Quality Test GmbH in Nurenberg, Germany с резултат от 100 точки

 
ТЕД-БЕД е сертифициран от Register Quality Assurance по ISO 9001:2000

 
MATTERRA е сертифицирана от Interproducts AD

 
Всички материали са екологично чисти. Oпаковъчните материали се рециклират от РЕКО ПАК.